ATIK KODU ATIK KODU TANIMI
02 01 01 Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar
02 01 02 Hayvan dokusu atıkları
02 01 04 Atık plastikler (ambalajlar hariç)
02 01 07 Ormancılık atıkları
02 01 09 02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları
02 01 10 Atık metal
02 02 01 Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar
02 02 02 Hayvan dokusu atığı
02 02 03 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 02 04 İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
02 03 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
02 03 03 Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar
02 03 05 İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan atıklar  
02 04 01 Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak
02 04 02 Standart dışı kalsiyum karbonat
02 04 03 İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
02 05 01 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 05 02 İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
02 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 06 01 Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 06 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
02 06 03 İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
02 07 01 Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar
02 07 02 Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar
02 07 03 Kimyasal işlem atıkları
02 07 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler  
02 07 05 İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
03 01 01 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları     
03 01 05 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar     
03 03 01 Ağaç kabuğu ve odun atıkları
03 03 02 Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)
03 03 05 Kâğıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları
03 03 07 Atık kâğıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar  
03 03 08 Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan atıklar  
03 03 09 Kireç çamuru atığı
03 03 10 Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru  
03 03 11 03 03 10 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
04 01 01 Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar
04 01 02 Kireçleme atıkları
04 01 04 Krom içeren sepi şerbeti
04 01 05 Krom içermeyen sepi şerbeti
04 01 06 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar
04 01 07 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar
04 01 08 Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)
04 01 09 Perdah ve boyama atıkları
04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)
04 02 10 Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)
04 02 15 04 02 14 dışındaki perdah atıkları
04 02 17 04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler
04 02 20 04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
04 02 21 İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
04 02 22 İşlenmiş tekstil elyafı atıkları
05 01 10 05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
05 01 13 Kazan besleme suyu çamurları
05 01 14 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
05 01 16 Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar
05 01 17 Bitüm
05 06 04 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
05 07 02 Kükürt içeren atıklar
06 03 14 06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar
06 03 16 06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler
06 05 03 06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
06 06 03 06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar
06 09 02 Fosforlu cüruf
06 09 04 06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
06 11 01 Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
06 13 03 Karbon siyahı
07 01 12 07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 02 12 07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 02 13 Atık plastik
07 02 15 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları
07 02 17 07 02 16 dışında silikon içeren atıklar
07 03 12 07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 04 12 07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 05 12 07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 05 14 07 05 13 dışındaki katı atıklar
07 06 12 07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 07 12 07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
08 01 12 08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler
08 01 14 08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları
08 01 16 08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar
08 01 18 08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar
08 01 20 08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar
08 02 01 Atık kaplama tozları
08 02 02 Seramik malzemeler içeren sulu çamurlar
08 02 03 Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar
08 03 07 Mürekkep içeren sulu çamurlar
08 03 08 Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar
08 03 13 08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları
08 03 15 08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları
08 03 18 08 03 17 dışındaki atık baskı tonerleri
08 04 10 08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları
08 04 12 08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları
08 04 14 08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları
08 04 16 08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları
09 01 07 Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kâğıdı
09 01 08 Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kâğıdı
09 01 10 Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
09 01 12 09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
10 01 01 (10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 02 Uçucu kömür külü
10 01 03 Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül
10 01 05 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar
10 01 07 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar
10 01 15 10 01 14 dışındaki beraber yakılmadan kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 17 10 01 16 dışındaki beraber yakmadan kaynaklanan uçucu kül
10 01 19 10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları
10 01 21 10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
10 01 23 10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar
10 01 24 Akışkan yatak kumları
10 01 25 Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar
10 01 26 Soğutma suyunun arıtılmasından çıkan atıklar
10 02 01 Cüruf işleme atıkları
10 02 02 İşlenmemiş cüruf
10 02 08 10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
10 02 10 Haddehane tufalı
10 02 12 10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 02 14 10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri
10 02 15 Diğer çamurlar ve filtre kekleri
10 03 02 Anot hurdaları
10 03 05 Atık alüminyum oksit
10 03 16 10 03 15 dışındaki köpükler
10 03 18 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 03 20 10 03 19 dışındaki baca gazı tozu
10 03 22 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dâhil)
10 03 24 10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları
10 03 26 10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
10 03 28 10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 03 30 10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar
10 04 10 10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 05 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 05 04 Diğer partiküller ve toz
10 05 09 10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 05 11 10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler
10 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 06 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 06 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 06 04 Diğer partiküller ve toz
10 06 10 10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 07 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 07 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 07 03 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 07 04 Diğer partiküller ve toz
10 07 05 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 07 08 10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 08 04 Partiküller ve toz
10 08 09 Diğer cüruflar
10 08 11 10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar
10 08 13 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 08 14 Anot hurdası
10 08 16 10 08 15 dışındaki baca gazı tozu
10 08 18 10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri
10 08 20 10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 09 03 Ocak cürufları
10 09 06 10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 08 10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 10 10 09 09 dışındaki baca gazı tozu
10 09 12 10 09 11 dışındaki diğer partiküller
10 09 14 10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar
10 09 16 10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı
10 10 03 Ocak cürufları
10 10 06 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 08 10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 10 10 10 09 dışındaki baca gazı tozu
10 10 12 10 10 11 dışındaki diğer partiküller
10 10 14 10 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları
10 10 16 10 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı
10 11 03 Cam elyaf atıkları
10 11 05 Partiküller ve toz
10 11 10 10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı
10 11 12 10 11 11 dışındaki atık camlar
10 11 14 10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru
10 11 16 10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 11 18 10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 11 20 10 11 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 12 01 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
10 12 03 Partiküller ve toz
10 12 05 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 12 06 Iskarta kalıplar
10 12 08 Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)
10 12 10 10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
10 12 12 10 12 11 dışındaki sırlama atıkları
10 12 13 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamur
10 13 01 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
10 13 04 Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar
10 13 06 Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)
10 13 07 Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri
10 13 10 10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları
10 13 11 10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıkları
10 13 13 10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
10 13 14 Atık beton ve beton çamurları
11 01 10 11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri
11 01 12 11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları
11 01 14 11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları
11 02 03 Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları
11 02 06 11 02 05 dışındaki bakır hidrometalurjisi atıkları
11 05 01 Katı çinko
11 05 02 Çinko külü
12 01 01 Demir metal çapakları ve talaşları
12 01 02 Demir metal toz ve parçacıklar
12 01 03 Demir dışı metal çapakları ve talaşları
12 01 04 Demir dışı metal toz ve parçacıklar
12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklar
12 01 13 Kaynak atıkları
12 01 15 12 01 14 dışındaki işleme çamurları
12 01 17 12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları
12 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
15 02 03 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
16 01 17 Demir metaller
16 01 18 Demir olmayan metaller
16 01 19 Plastik
16 03 04 16 03 03 dışındaki inorganik atıklar
16 03 06 16 03 05 dışındaki organik atıklar
16 05 05 16 05 04 dışında basınçlı tanklar içindeki gazlar
16 05 09 16 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışındaki ıskarta kimyasallar
16 08 01 Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)
16 08 03 Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler
16 08 04 Bitik katalitik “cracking” katalizör sıvısı (16 08 07 hariç)
16 10 02 16 10 01 dışındaki sulu sıvı atıklar
16 10 04 16 10 03 dışındaki sulu derişik maddeler
16 11 02 16 11 01 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astar ve refraktörler
16 11 04 16 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve refraktörler
16 11 06 16 11 05 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve refraktörler
17 02 01 Ahşap
17 02 02 Cam
17 02 03 Plastik
17 04 01 Bakır, bronz, pirinç
17 04 02 Alüminyum
17 04 03 Kurşun
17 04 04 Çinko
17 04 05 Demir ve çelik
17 04 06 Kalay
17 04 07 Karışık metaller
17 04 11 17 04 10 dışındaki kablolar
17 05 06 17 05 05 dışındaki dip tarama çamuru
18 01 07 18 01 06 dışındaki kimyasallar
18 02 01 Kesiciler (18 02 02 hariç)
18 02 03 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar
18 02 06 18 02 05 dışındaki kimyasallar
19 01 02 Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler
19 01 12 19 01 11 dışındaki taban külü ve cüruf
19 01 14 19 01 13 dışındaki uçucu kül
19 01 16 19 01 15 dışındaki kazan tozu
19 01 18 19 01 17 dışındaki piroliz atıkları
19 01 19 Akışkan yatak kumları
19 02 03 Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
19 02 06 19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurlar
19 02 10 19 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar
19 03 05 19 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar
19 03 07 19 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar
19 04 01 Vitrifiye edilmiş atıklar
19 04 04 Vitrifiye atık tavlanmasından çıkan sulu sıvı
19 08 01 Elek üstü maddeler
19 08 02 Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları
19 08 05 Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar  
19 08 09 Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres
19 08 12 19 08 11 dışındaki endüstriyel atıksuyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar  
19 08 14 19 08 13 dışındaki endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar  
19 09 01 İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar
19 09 02 Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar
19 09 03 Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar
19 09 04 Kullanılmış aktif karbon
19 09 05 Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirme reçinesi
19 09 06 İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
19 10 01 Demir ve çelik atıkları
19 10 02 Demir olmayan atıklar
19 10 04 19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar
19 10 06 19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar
19 11 06 19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
19 12 01 Kağıt ve karton
19 12 02 Demir metali
19 12 03 Demir dışı metal
19 12 04 Plastik ve lastik
19 12 05 Cam
19 12 07 19 12 06 dışındaki ahşap
19 12 08 Tekstil malzemeleri
19 12 09 Mineraller (örneğin kum, taşlar)
19 12 10 Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt)
19 12 12 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
19 13 02 19 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar
19 13 04 19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar
19 13 06 19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar
19 13 08 19 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar
20 01 01 Kâğıt ve karton
20 01 02 Cam
20 01 10 Giysiler
20 01 11 Tekstil ürünleri
20 01 28 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
20 01 30 20 01 29 dışındaki deterjanlar
20 01 36 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
20 01 38 20 01 37 dışındaki ahşap     
20 01 39 Plastikler
20 01 40 Metaller
Copyright © Saka Geri Dönüşüm. 2018 — All rights reserved.
WhatsApp chat